TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU "SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ ĐẦU GHI KẼM CỦA MÁY CTP KODAK TRENDSETTER Q800"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu: 

 • Gói thầu: Sửa chữa và thay thế đầu ghi kẽm của máy CTP Kodak Trendsetter Q800
 • Số TBMT: IB2400065074
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
 • Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng
 • Địa điểm phát hành e-HSMT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Địa điểm nhận e-HSDT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 08/04/2024
 • Thời điểm mở thầu: 10:05 ngày 08/04/2024