Tổng công ty Liksin: Thông báo mời cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

THÔNG BÁO
V/v: cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

 

Kính gửi: Các Công ty dịch vụ kiểm toán.

   

      Tổng Công ty Công Nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH Một Thành Viên (Tổng Công ty Liksin) có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Công tác kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

Đợt 1: Kiểm toán sơ bộ báo cáo tài chính   09   tháng đầu năm   2024   tại Tổng công ty Liksin bao gồm     Văn phòng  Tổng công ty và 05 đơn vị trực thuộc.

Đợt 2: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Liksin bao gồm Văn phòng Tổng công ty và 05 đơn vị trực thuộc.

Đợt 3: Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

-  Tổng tài sản của Tổng công ty (Công ty mẹ): 1.600 tỷ đồng.        

     Tổng công ty Liksin kính mời Qúy công ty có nhu cầu tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gửi hồ sơ năng lực và thư chào giá về Tổng Công ty Liksin trước ngày 10 tháng 06 năm 2024, địa chỉ: 159 đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 028 3751 2562-146.

          Trân trọng./.

                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC

Tập tin đính kèm

BaoGiaKTDL2024_20240509013646.pdf