Chính Sách Chất Lượng

Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ - công nhân viên xí nghiệp bao bì Liksin cam kết xây dựng, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, HACCP, GMP. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh quyết tâm thực hiện sứ mạng:

“LIKSIN CÙNG BẠN HÀNG GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG”

Chúng tôi cam kết thực hiện:

  • Sản xuất và phát triển các sản phẩm in, bao bì có chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao, an toàn cho sử dụng và phù hợp với yêu cầu của luật định.
  • Cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo tiến hành các hoạt động trên nguyên tắc ngăn ngừa và giảm thiểu các thiệt hại về con người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, các tác động xấu đến môi trường. Tuân thủ các quy định pháp luật và các yêu cầu khác có liên quan đến an toàn vệ sinh và các khía cạnh môi trường của xí nghiệp.
  • Thường xuyên cập nhật thông tin, cập nhật công nghệ, cải tiến các hệ thống quản lý, hoàn thiện dịch vụ, đáp ứng sự mong đợi của bạn hàng.
  • Đảm  bảo người lao động được đào tạo và huấn luyện các hệ thống quản lý liên quan đến chất lượng, an toàn, môi trường.
  • Truyền đạt chính sách này đến các bên liên quan đến mọi người được thấu hiểu và thực hiện.