Tầm Nhìn - Sứ Mạng

TẦM NHÌN:

LIKSIN luôn ở hàng đầu trong lĩnh vực in - bao bì.

 • Tập trung vào các lĩnh vực mà Liksin ưu tiên tham gia.
 • Thể hiện ý chí, quyết tâm phấn đấu của cộng đồng LIKSIN.
 • Thể hiện qui mô, thị phần rộng lớn, tầm ảnh hưởng mà LIKSIN hướng đến vượt qua biên giới quốc gia.

SỨ MẠNG:

“LIKSIN cùng bạn hàng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.”

 • LIKSIN thỏa mãn mong muốn của Bạn hàng bằng sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo.
  • LIKSIN xem đối tác của mình là bạn, LIKSIN và Bạn hàng cùng chung vận hội, cùng nhau phát triển. LIKSIN và Bạn hàng có cùng mục đích góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thân thiện, bảo vệ môi trường.
  • LIKSIN thỏa mãn mong muốn, hy vọng của Bạn hàng bằng sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo, từ đó nâng cao vị thế của Bạn hàng và LIKSIN trên thương trường.
  • LIKSIN xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tiến thủ, sáng tạo; Trong môi trường đó các cá nhân phát triển tài năng, nhân cách, có vị trí xứng đáng trong cộng đồng LIKSIN, có cuộc sống tốt đẹp. Mọi thành viên của LIKSIN nỗ lực, cùng nhau tạo dựng những giá trị chung.

CHIẾN LƯỢC:

Liksin xây dựng, phát triển bền vững bằng 5 hoạt động chính:

 • LIKSIN thỏa mãn mong muốn của Bạn hàng bằng sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo.
 • Sản xuất
 • Thương mại
 • Dịch vụ
 • Nghiên cứu phát triển & Đào tạo
 • Tài chính

GIÁ TRỊ:

“Lợi ích chung - Hợp tác - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Cùng phát triển”

* Lợi ích chung

 • Đặt lợi ích chung lên trên, người cấp dưới phục tùng người cấp trên, thành viên phục tùng cộng đồng.
 • LIKSIN và Bạn hàng đặt lợi ích của cộng đồng lên trên, tôn trọng và thực thi pháp luật.
 • LIKSIN xem lợi ích của Tổ quốc là tối thượng.

* Hợp tác

 • Mỗi cá nhân biết hợp tác, khiêm tốn, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành công việc: đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Hoàn thành công việc là các cá nhân hoàn thành và tập thể hoàn thành.

 • Các thành viên của LIKSIN biết hợp tác tạo ra sức mạnh mới, làm gia tăng tài sản chung: thông tin, trí thức, nguồn lực, cùng nhau liên kết tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đa công nghệ, dịch vụ hoàn thiện, cùng nhau xây dựng “Thị trường chung”.

 • Liksin và Bạn hàng hợp tác từ đó có lợi ích lớn hơn, bền vững hơn.

* Sáng tạo

 • Sáng tạo là phẩm chất cần có để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều, đa dạng, phức tạp.

 • Sáng tạo để tìm kiếm Bạn hàng mới, thị trường mới.
 • Sáng tạo là chất kết nối Liksin và Bạn hàng nhằm giải quyết yêu cầu mới của thị trường, của cuộc sống.

* Chuyên nghiệp

 • Tính chuyên nghiệp được nâng cao do học tập tự giác, rèn luyện nhân cách, nâng cao chuyên môn, làm chủ công nghệ.

 • Mỗi thành viên của LIKSIN là “chuyên gia” trong lĩnh vực mình hoạt động. Mỗi cá nhân của Liksin có hiểu biết sâu sắc, có kỹ năng thành thạo trong lĩnh vực của mình.

 • Liksin là nơi cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho cộng đồng.

* Cùng phát triển

 • LIKSIN phát triển, cá nhân tiến bộ.
 • LIKSIN và thành viên của mình có cùng lợi ích, cùng phát triển hài hòa, hợp lý.
 • LIKSIN xem lợi ích của Tổ quốc là tối thượng.