TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU "SỬA CHỮA MÁY IN FLEXO EM 510"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu: 

 • Gói thầu: Sửa chữa máy in Flexo EM 510
 • Số TBMT: IB2400075023
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng
 • Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng
 • Địa điểm phát hành e-HSMT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Địa điểm nhận e-HSDT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Thời điểm đóng thầu: 13:00 ngày 19/04/2024
 • Thời điểm mở thầu: 13:05 ngày 19/04/2024