THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên thông báo mời thầu:

Gói thầu: Quạt hút-ống gió

- Báo cáo tài chính Tổng công ty Liksin Quý IV / 2022

Quyết định về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV

- Quyết định về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH một thành viên

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên thông báo mời thầu:

Gói thầu: Xe nâng điện 3 tấn có gắn càng kẹp giấy cuộn

StartTrang trước12345678910Trang sauEnd
Page 1 of 11