THÔNG TIN BÁN LÔ MÀNG CO PVC 

  Ngày 01/06/2022, Chi nhánh Tổng Công ty LIKSIN - XNBB Liksin, địa chỉ : lô 20-22 đường số 1, KCN Tân Đức, Long An - cần bán lô màng co PVC, NSX: Wedus Korea.

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

THÔNG TIN BÁN LÔ MÀNG CO PVC

   Chi nhánh Tổng Công ty LIKSIN - XNBB Liksin, địa chỉ : lô 20-22 đường số 1, KCN Tân Đức, Long An - cần bán lô màng co PVC, NSX: Wedus Korea.

THÔNG TIN BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

   Căn cứ Biên bản số 44 ngày 09/11/2021 của HĐTV Tổng Công ty Liksin về thông qua chủ trương bán tài sản thanh lý qua hình thức bán thỏa thuận.

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2021

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

StartTrang trước123456Trang sauEnd
Page 1 of 6

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS