TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU: "PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERP"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

 • Gói thầu: Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP
 • Số TBMT: IB2400125755
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 • Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Địa điểm phát hành e-HSMT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Địa điểm nhận e-HSDT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Thời điểm đóng thầu: 13:00 10/06/2024
 • Thời điểm mở thầu: 13:05 10/06/2024