TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU: "BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ CHICAGO CPVS120"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

 • Gói thầu: Bảo dưỡng máy nén khí Chicago CPVS120
 • Số TBMT: IB2400113186
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 • Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng
 • Địa điểm phát hành e-HSMT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Địa điểm nhận e-HSDT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Thời điểm đóng thầu: 13:00 06/06/2024
 • Thời điểm mở thầu: 13:05 06/06/2024