Ngày 17/2/2016, Chi nhánh Tổng công ty Liksin – Xí nghiệp Bao Bì Liksin đã được tổ chức chứng nhận TÜV SÜD cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 15378: 2011 (Primary packaging materials for medicinal products – Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP)).

     Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 29/1/2016 đến ngày 28/1/2019.

    Như vậy Chi nhánh Tổng công ty Liksin – Xí nghiệp Bao Bì Liksin có đủ điều kiện sản xuất bao bì Dược phẩm theo thông tư của Bộ Y tế số 14/2012/TT-BYT ban hành ngày 31/8/2012 và Thông tư số 02/2016/TT-BYT ban hành ngày 12/1/2016.

Địa chỉ liên hệ:

Chi nhánh Tổng Công ty Liksin – XN Bao Bì Liksin

Lô số 20-22, Đường số 1, KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

ĐT: (072)3769121        Fax: (072) 3769130 - 3769122

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Bà Mai Loan Châu – Trưởng phòng Marketing)