THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ 
“XU HƯỚNG BAO BÌ TRÊN THẾ GIỚI VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ BAO BÌ BỀN VỮNG”

       Ngày 06/07/23, phòng Nghiên cứu – Phát triển Tổng Công ty Liksin tổ chức buổi thảo luận chuyên đề “Xu hướng bao bì trên thế giới và Hệ thống đánh giá bao bì bền vững”. 

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

       Hiện nay ngành bao bì trên thế giới đang hướng đến sử dụng các loại bao bì bền vững, bao bì thông minh và bao bì chống giả. Bao bì bền vững được phát triển dựa trên khái niệm 5R. Các tiêu chí trong 5R bao gồm: Refuse – Từ chối sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc không thân thiện môi trường, Reduce – Giảm lượng sử dụng, Reuse – Tái sử dụng dựa trên cách chọn lựa nguyên vật liệu hoặc kiểu thiết kế của bao bì, kéo dài vòng đời sản phẩm, Recycle – Tăng khả năng tái chế của sản phẩm, và Rot – Tập trung sử dụng các nguyên vật liệu hữu cơ, phân huỷ sinh học. Bao bì thông minh được tích hợp công nghệ giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm bên trong nhằm tạo sự thuận lợi cho quá trình bảo quản và phân phối sản phẩm. Ngoài ra, bao bì thông minh còn giúp tăng tính minh bạch khi người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm bên trong cũng như bao bì bên ngoài. Bao bì chống giả sử dụng các công nghệ hologram, in microtext, sử dụng các loại mực có tính chất đặc biệt nhạy dưới các bước sóng ánh sáng khác nhau, …

Các sản phẩm bao bì trưng bày tại hội thảo
Các sản phẩm bao bì trưng bày tại hội thảo

Ông Đoàn Hồng Minh – Phó Tổng Giám đốc thảo luận
Ông Đoàn Hồng Minh – Phó Tổng Giám đốc thảo luận

Ông Trần Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo
Ông Trần Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo

 

Ông Nguyễn Ngọc Minh Thy – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TCT phát biểu chỉ đạo
Ông Nguyễn Ngọc Minh Thy – Thành viên HĐTV
Tổng Giám đốc TCT phát biểu chỉ đạo

     Hiện nay, Liksin sản xuất và cung cấp bao bì đạt xác nhận từ How2Recycle cho các cấu trúc MDOPE/PE-EVOH, MDOPE/LLDPE với kết quả có khả năng tái chế 100%. Riêng MDOPE/PE-EVOH là cấu trúc được Tổng Công ty Liksin nghiên cứu phát triển nhằm thay thế cho bao bì PAPE truyền thống, sở hữu các tính năng nổi bật như phù hợp với những sản phẩm cần đóng gói hút chân không; tăng khả năng ngăn cản oxy và hơi nước; và hoàn toàn có thể tái chế được.

       Bên cạnh Hệ thống nhãn How2Recycle cho thị trường bao bì xuất khẩu sang Bắc Mỹ và Canada, Liksin cũng phát triển các cấu trúc bao bì đáp ứng tiêu chí tái chế theo đánh giá của tổ chức RecyClass cho thị trường xuất khẩu Châu Âu.

Ngô Hồng Bảo Châu                     
                                                                                                  Phòng Nghiên cứu – Phát triển TCT