SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN – TNHH MTV LẦN THỨ IV,
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

     Sáng ngày 27/6/2023, Đảng bộ Tổng Công ty Liksin tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí Phạm Anh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

     Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Thy – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT báo cáo
Dự thảo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty 
Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh – Bí thư Đảng bộ Xí nghiệp Bao bì Liksin,
Giám đốc Xí nghiệp Bao bì Liksin phát biểu góp ý Hội nghị

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên TCT phát biểu góp ý Hội nghị

Đồng chí Phạm Anh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệpThành phố dự và chỉ đạo Hội nghị


Đồng chí Trần Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT tiếp thu ý kiến và phát biểu chỉ đạo Hội nghị