%PM, %22 %346 %2018 %14:%10

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Căn cứ Quy chế bán thỏa thuận tài sản của Hội đồng Thanh lý Tài sản Tổng Công ty Liksin ban hành ngày 22/10/2018; Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH một thành viên (Tổng Công ty Liksin) có thông báo thanh lý tài sản bán đấu giá như sau:

  • Lô 1: Máy hiện bản – giá 364.100.000 đồng (chưa bao gồm 10%VAT)
  • Lô 2: Máy tạo màng – giá 360.050.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)

   Hồ sơ pháp lý của tài sản gồm các giấy tờ sau:

  • Quyết định số 750/QĐ-Liksin ngày 13/09/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì Liksin TNHH MTV về việc phê duyệt thanh lý tài sản đấu giá tài sản

* Nơi có tài sản đấu giá: Khu công nghiệp Tân Đức – Long An, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An và 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

* Thời gian xem tài sản: Ngày 29/10/2018

* Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký: 26/10/2018 đến ngày 30/10/2018.

* Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14h00 ngày 01/11/2018.

* Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Tổng công ty Liksin, số 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản đấu giá vào tài khoản của Tổng công ty Liksin trong vòng 05 ngày kể từ ngày trúng đấu giá.

* Thời gian giao tài sản: Tổng Công ty Liksin có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tổng Công ty Liksin nhận được đủ tiền của người trúng đấu giá.

 Lưu ý: Thông báo này thay thư mời chứng kiến và tham gia đấu giá.

TỔNG GIÁM ĐỐC                          

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %25 %361 %2018 %14:%10