Hội nghị Chất Lượng Liksin lần III – 2014
Ngày 06/9/2014 tại TT Hội nghị - CLB Văn Hóa Phú Lâm, TCT Liksin đã tổ chức Hội nghị Chất Lượng Liksin lần III.
Trong Hội nghị tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, Liksin đã xác định “Chất lượng Liksin” bao gồm: Chất lượng của Sản phẩm, chất lượng của Hệ thống và chất lượng của Điều hành.

Do đó, chương trình “Chất lượng Liksin” được đề ra và duy trì nhằm củng cố niềm tin của Bạn hàng vào Sản phẩm và Dịch vụ của Liksin, là thách thức sống còn của Liksin để tồn tại và phát triển.Tập trung thực hiện “Tiêu chuẩn hóa và tuân thủ quy trình” sẽ là mục tiêu của công tác Quản lý hiệu quả từ nay đến hết năm 2014 và năm 2015 với các giải pháp:

  •  Cam kết và có sự kiểm tra thường xuyên của các cấp quản lý.
  •  Thông qua hoạt động nhóm tất cả các quy trình phải được rà soát để điều chỉnh cho đúng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thông tin triển khai phải tường minh.
  •  Đào tạo thường xuyên theo phương pháp TWI.
  •  Tăng cường giám sát thông qua phương pháp, thiết bị, qua hệ thống, hỗ trợ của CNTT…
  •  Đánh giá và xử lý triệt để các vi phạm tính tuân thủ. Có chính sách khuyến khích, khen thưởng thích hợp. Lãnh đạo, người phụ trách nêu gương và tăng cường kiểm tra về tính tuân thủ.
  •  Điều chỉnh các chỉ tiêu BSC hợp lý và gắn kết với KPI cá nhân để kiểm soát chặt chẽ theo mục tiêu.

Bên cạnh đó sẽ xây dựng hệ thống tích hợp nhiều phương pháp quản lý, có phần chung của tất cả các đơn vị cùng thực hiện và có phần riêng nhằm giúp đỡ mặt yếu của từng đơn vị. Trong đó tập trung vào các tiêu chí: Hệ thống, Chất lượng, Chi phí và Năng suất.
Mọi thành viên Liksin quyết tâm xây dựng Chất lượng Liksin thành lợi thế cạnh tranh hiệu quả để hướng đến chào mừng ngày Liksin thứ 20.
Tại Hội nghị lần này, TGĐ cũng đã có quyết định khen thưởng cho 01 QLCL tiêu biểu, 4 QLCL xuất sắc và 10 QLCL giỏi.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đ/c Nguyễn Ngọc Sang - Chủ tịch HĐTV TCT trao khen thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Minh - QLCL tiêu biểu 2014

Đ/c Lê Đăng Quang - TGĐ TCT trao khen thưởng cho 4 cá nhân QLCL xuất sắc 2014.

Đ/c Đặng Ngọc Hùng - Bí thư Đảng Ủy, Phó TGĐ TCT trao khen thưởng cho 10 QLCL giỏi 2014.

Đ/c Nguyễn Ngọc Sang phát biểu tại Hội Nghị.

Đ/c Lê Đăng Quang đặt câu hỏi cho đại diện QLCL các đơn vị.

Phần tham luận tại Hội nghị.