CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP LIKSIN

NM:  Lô 15, đường số 3, KCN Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

ĐT: 84.272.3769678 – Fax: 84.272.3769679

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.