CÔNG TY CP BAO BÌ LIKSIN PHƯƠNG BẮC

Đ/C: Số 13 Đường TS 5, KCN Tiên Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 84.222.3710433 / 84.222.3710434 / 84.222.3710435
Fax: 84.222.3710432

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://liksinn.com.vn/