(Theo VOH) - Trường Trung cấp nghề An Đức thuộc Tổng Công ty Công nghiệp in bao bì Liksin – TPHCM vừa khai giảng khóa đào tạo dài hạn thứ 3 (niên khóa 2010-2012) vào sáng nay 15/10.

Trường trung cấp nghề An Đức thuộc Tổng công ty công nghiệp in - bao bì Liksin đào tạo chuyên ngành In - bao bì trong cả 3 lĩnh vực: Kỹ thuật công nghệ, Tiếp thị và Quản trị từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.