THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG : HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ TRUNG TÂM

 

Tên bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP-IN- BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Tổng Công ty Liksin)

Địa chỉ: 2 Số 159, đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3751 2562 – Fax: 08.3751 2561 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0301441600