Mức chênh lệch giá giữa polyethylene terephthalate ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á tăng lên mức cao nhất trong năm tháng đạt mức 15USD/tấn vào thứ Tư 08/05/2013, từ mức chênh lệch 10USD/tấn một tuần trước đây, khi lượng hàng tồn kho cao ở Đông Bắc Á kiềm chế mức tăng giá.

Đến thời điểm này, Mỹ là nền kinh tế có những cải thiện tích cực nhất. Đây là điều đáng mừng cho ngành nhựa xuất khẩu nước ta xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Mỹ trong thời gian tới. Trong 9 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu sản phẩm nhựa tôi thị trường này đạt 119,75 triệu USD, tăng mạnh 34,1% so vói cùng kỳ năm 2011. Chứng tỏ, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này rất khả quan với trị giá ngày càng tăng trưởng.

Page 2 of 2