THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

   Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn tổ chức cuộc đấu giá tài sản sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Liksin - 159 Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản:

 • Lô 1 : Máy in & máy thành phẩm;
 • Lô 2 : Tài sản khác;
 • Lô 3: Phương tiện vận tải. 

4. Giá khởi điểm: Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Lô 1: 4.895.985.011 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm tám mươi lăm nghìn, không trăm mười một đồng).

- Lô 2: 217.650.070 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn, không trăm bảy mươi đồng).

- Lô 3: 281.332.700 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn, bảy trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên lục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 09/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 

- Lô 1 : 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);

- Lô 2 : 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng);

- Lô 3: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính) tại: Tổng công ty Liksin: 159 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6 Tp.HCM và Khu Công nghiệp Tân Đức Long An, xã Đức Hòa Hạ , huyện Đức Hòa, Long An.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

      Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

      Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

  • Đối với tổ chức:
  • - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô).
  • - Bản phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
  • - Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
  • Đối với cá nhân:
  • - CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
  • - Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
  • - Bổ sung chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:  Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá. 

8. Số tiền đặt trước:

 • Lô 1: 490.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu đồng);
 • Lô 2: 21.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, tám trăm nghìn đồng);
 • Lô 3: 28.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/12/2019 đến hết ngày 11/12/2019 (trong giờ hành chính). 

- Hình thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn, như sau:

Tên tài Khoản: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn;

Số tài khoản: 6460201019641 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú.

Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản “Lô 1 : Máy in & máy thành phẩm; Lô 2 : Tài sản khác;  Lô 3: Phương tiện vận tải” của Tổng Công ty Liksin.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp,  phương thức trả giá lên.

10. Thời gian đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.

TỔNG GIÁM ĐỐC