• Quá trình hình thành và phát triển

  • Năm 1978 : Nhà máy In Tổng hợp.
  • Năm 1985 : Liên hiệp Khoa học Sản xuất In (LIKSIN).
  • 24/3/1995 : Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Giấy, In và Bao bì Liksin (Công ty Liksin) - Ngày 24/3/1995 là Ngày LIKSIN thứ I.
  • 16/06/2006 : Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
  • 30/07/2010: Tổng Công ty Công Nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thành Viên (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 3330/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
    • Mã số doanh nghiệp: 0301441600
    • Mã giao dịch: 0301441600
    • Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC MINH THY
    • Vố điều lệ: 845.250.000.000 Đồng
    •  1100
 • Ngành, nghề kinh doanh

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
  Chi tiết: Sản xuất mực in

  2022

  2

  Sản xuất khác chưa phân vào đâu
  Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, hóa chất, cơ khí, giấy và nguyên liệu giấy, các dịch vụ văn hóa tổng hợp.

  3290

  (Chính)

  3

  Xây dựng nhà các loại
  Chi tiết: Sửa chữa nhà.

  4100

  4

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sân bãi, đường nội bộ

  4290

  5

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  Chi tiết: kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, hóa chất, cơ khí, giấy và nguyên liệu giấy, các dịch vụ văn hóa tổng hợp.

  4669

  6

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
  Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị máy móc các ngành: công nghiệp, giấy, in và bao bì, văn hóa phẩm, đào tạo nghiên cứu khoa học, dịch vụ công nghệ thông tin.

  4659

  7

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

  Chi tiết: Kinh doanh nhà. Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, quầy sạp, cửa hàng kinh doanh (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

  6810

  8

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  Chi tiết: Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.

  8299

  9

  Giáo dục nghề nghiệp
  Chi tiết: Dạy nghề : Đào tạo giáo dục đến trình độ trung cấp các nghề: kỹ thuật in ống đồng, in Flexo, in Offset (không hoạt động tại trụ sở).

  8532

  10

  Chuẩn bị mặt bằng
  Chi tiết: San lắp mặt bằng

  4312

  11

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  Chi tiết: Kinh doanh vận tải

  4933

  12

  Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế việt nam

 • Thành tựu

  • ISO 9002:1994 do Tổ chức BM TRADA (Anh quốc) cấp năm 1999.
  • ISO 9001:2000 do Tổ chức BVQI (Anh quốc, nay là Bureau Veritas) cấp năm 2002.
  • Giải vàng Chất lượng Việt Nam năm 2000.
  • Huân chương Lao động hạng II năm 2000.
  • Huân chương Lao động hạng I năm 2005.
  • Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007.
  • Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2008.
  • Tập thể Lao động xuất sắc năm 2010