Xí NGHIỆP IN BAO BÌ GIẤY LIKSIN

Đ/C: Lô 16-18, đường số 1 KCN Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

ĐT: 84.72.3769157

Fax: 84.72.3769152

 

XÍ NGHIỆP BAO BÌ LIKSIN

Đ/C: Lô 20-22, đường số 1, KCN Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

ĐT: 84.72.3769121

Website: http://liksinpack.com.vn

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP LIKSIN

NM: Lô 15, đường số 3, KCN Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

ĐT: 84.72.3769678 – Fax: 84.72.3769679

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN NHÃN HÀNG AN LẠC

NM: Lô 19, đường số 3, KCN Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

ĐT: 84.72.3769370 – Fax: 84.72.3769372

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.anlaclabels.com.vn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY AN PHÁT

Đ/C: Lô 17, đường số 3, KCN Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

ĐT: 84.72.3769131– Fax: 84.72.3769134