CÔNG TY CP BAO BÌ LIKSIN PHƯƠNG BẮC

Đ/C: KCN Tiên Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 84.0241.3710433 – Fax: 84.0241.3710432

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.liksin.com.vn